คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน7,375,158.003,959,230.483,415,927.5253.68
งบลงทุน15,547,800.000.0015,547,800.000.00
งบบุคลากร17,893,100.0013,499,342.274,393,757.7375.44
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ7,779,402.005,409,825.162,369,576.8469.54
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง720,000.000.00720,000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ196,952.0063,117.00133,835.0032.04
บริหารการเงินและสินทรัพย์30,826,898.0021,360,117.729,466,780.2869.29
บริหารงานบุคคล199,235.0060,538.50138,696.5030.38
นโยบายและแผน220,053.0012,609.50207,443.505.73
ส่งเสริมการจัดการศึกษา248,700.00110,108.40138,591.6044.27
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ11,495.000.0011,495.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา557,890.00101,127.00456,763.0018.12
หน่วยตรวจสอบภายใน53,064.0022,800.0030,264.0042.96
พัฒนาบุคลากร351,725.00165,410.00186,315.0047.02
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก710,500.0019,645.20690,854.802.76
คลองพูลวิทยา21,050.009,492.0011,558.0045.09
คิชฌกูฎวิทยา35,100.0023,283.2011,816.8066.33
ตกพรมวิทยาคาร17,550.007,971.509,578.5045.42
ทุ่งขนานวิทยา35,100.0021,239.5013,860.5060.51
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล65,500.0029,055.2036,444.8044.35
นายายอามพิทยาคม4,377,600.00147,365.004,230,235.003.36
บางกะจะ399,750.006,355.80393,394.201.59
บ่อวิทยาคาร166,700.007,575.60159,124.404.54
มะขามสรรเสริญ598,050.0054,752.00543,298.009.15
มัธยมท่าแคลง11,700.007,575.604,124.4064.74
มัธยมวัดเขาสุกิม104,550.0011,491.8093,058.2010.99
ศรียานุสรณ์1,141,850.0061,740.801,080,109.205.40
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์313,850.0018,934.00294,916.006.03
สอยดาววิทยา35,100.0019,602.4015,497.6055.84
สะพานเลือกวิทยาคม972,100.007,575.60964,524.400.77
หนองตาคงพิทยาคาร42,600.0025,373.6017,226.4059.56
เครือหวายวิทยาคม17,550.005,296.5012,253.5030.17
เบญจมราชูทิศ67,750.0033,285.4034,464.6049.13
เบญจมานุสรณ์35,100.0022,373.7012,726.3063.74
แก่งหางแมววิทยาคาร206,350.0021,082.40185,267.6010.21
แหลมสิงห์วิทยาคม35,100.0020,811.5014,288.5059.29
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม35,100.0020,811.5014,288.5059.29

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม49,350.0022,666.6026,683.4045.93
ตราดสรรเสริญวิทยาคม269,500.0029,418.70240,081.3010.91
ตราษตระการคุณ611,900.0045,231.00566,669.007.39
บ่อไร่วิทยาคม38,100.0022,653.7715,446.2359.45
ประณีตวิทยาคม46,700.005,563.7241,136.2811.91
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)1,680,870.0064,151.161,616,718.843.81
สตรีประเสริฐศิลป์1,105,950.0027,583.251,078,366.752.49
สะตอวิทยาคมฯ421,550.0014,543.16407,006.843.45
หนองบอนวิทยาคม23,050.0013,114.129,935.8856.89
อ่าวใหญ่วิทยาคม514,250.0013,478.51500,771.492.62
เกาะกูดวิทยาคม892,308.0013,207.80879,100.201.48
เกาะช้างวิทยาคม230,570.0016,683.16213,886.847.23
เขาน้อยวิทยาคม23,550.0014,543.169,006.8461.75
เขาสมิงวิทยาคมฯ52,350.0027,032.3225,317.6851.63
เนินทรายวิทยาคม1,049,450.0014,478.961,034,971.041.38
แหลมงอบวิทยาคม194,400.0025,530.60168,869.4013.13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000