คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน2,951,832.00515,999.432,435,832.5717.48
งบลงทุน0.000.000.000.00
งบบุคลากร10,564,000.003,220,320.007,343,680.0030.48
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ3,046,362.001,111,672.831,934,689.1736.49
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ60,692.009,332.0051,360.0015.37
บริหารการเงินและสินทรัพย์15,736,362.004,810,682.2610,925,679.7430.57
บริหารงานบุคคล127,090.000.00127,090.000.00
นโยบายและแผน424,200.005,160.00419,040.001.21
ส่งเสริมการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา47,250.002,418.0044,832.005.11
หน่วยตรวจสอบภายใน0.000.000.000.00
พัฒนาบุคลากร125,600.0020,400.00105,200.0016.24
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก0.000.000.000.00
คลองพูลวิทยา3,500.000.003,500.000.00
คิชฌกูฎวิทยา0.000.000.000.00
ตกพรมวิทยาคาร0.000.000.000.00
ทุ่งขนานวิทยา0.000.000.000.00
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล2,500.000.002,500.000.00
นายายอามพิทยาคม0.000.000.000.00
บางกะจะ0.000.000.000.00
บ่อวิทยาคาร0.000.000.000.00
มะขามสรรเสริญ0.000.000.000.00
มัธยมท่าแคลง0.000.000.000.00
มัธยมวัดเขาสุกิม0.000.000.000.00
ศรียานุสรณ์0.000.000.000.00
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์3,500.000.003,500.000.00
สอยดาววิทยา0.000.000.000.00
สะพานเลือกวิทยาคม0.000.000.000.00
หนองตาคงพิทยาคาร0.000.000.000.00
เครือหวายวิทยาคม0.000.000.000.00
เบญจมราชูทิศ0.000.000.000.00
เบญจมานุสรณ์0.000.000.000.00
แก่งหางแมววิทยาคาร0.000.000.000.00
แหลมสิงห์วิทยาคม0.000.000.000.00
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม0.000.000.000.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม0.000.000.000.00
ตราษตระการคุณ0.000.000.000.00
บ่อไร่วิทยาคม0.000.000.000.00
ประณีตวิทยาคม0.000.000.000.00
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)31,500.000.0031,500.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์0.000.000.000.00
สะตอวิทยาคมฯ0.000.000.000.00
หนองบอนวิทยาคม0.000.000.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม0.000.000.000.00
เกาะกูดวิทยาคม0.000.000.000.00
เกาะช้างวิทยาคม0.000.000.000.00
เขาน้อยวิทยาคม0.000.000.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ0.000.000.000.00
เนินทรายวิทยาคม0.000.000.000.00
แหลมงอบวิทยาคม0.000.000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000